Mon 02/24/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
South Bend, KROC Center 5:30p 7:00p  Varsity/JV1/JV2 Practice    MW 
 Tue 02/25/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
South Bend, KROC Center 5:30p 7:00p  Varsity/JV1/JV2 Practice    MW 
 Thu 02/27/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
South Bend, KROC Center 5:30p 7:00p  Varsity/JV1/JV2 Practice    MW 
 Fri 02/28/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
South Bend, KROC Center 5:30p 7:00p  Varsity/JV1/JV2 Practice    MW 
 Sat 02/29/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Noblesville, Guerin Catholic 12:00p 3:00p  Varsity/JV1/JV2 Scrimmage    MW