Mon 03/16/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Middlebury, Northridge HS Soccer Fld 6:00p 7:30p  JV2 Game Northridge   MW 
Mishawaka, Penn High School 6:00p 7:00p  Varsity/JV1/JV2 Film  PHS ROOM 161/163  MW 
7:00p 7:45p  Varsity/JV1 Practice    MW 
 Tue 03/17/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Mishawaka, Penn High School 6:00p 7:30p  JV1/JV2 Practice    MW 
6:30p 8:00p  Varsity Game South Bend Bears   MW 
 Wed 03/18/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Mishawaka, Penn High School 6:00p 7:30p  Varsity/JV1/JV2 Practice    MW 
 Thu 03/19/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Mishawaka, Penn High School 8:00p 9:30p  Varsity/JV1/JV2 Practice    MW 
 Fri 03/20/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Mishawaka, Penn High School 6:00p 7:30p  Varsity/JV1/JV2 Practice    MW 
 Sat 03/21/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Mishawaka, Penn High School 12:00p 1:30p  Varsity Game Bishop Chatard   MW 
2:00p 3:30p  JV1 Game Bishop Chatard   MW